Andrzej Samek

andrzej_samekNazywam się  ANDRZEJ  SAMEK. W latach 1999  – 2003 ściśle współpracowałem z Conny Larssonem – dyrektorem Psychiterapeutic Institute for Rehabilitation of Drug Addicts and Criminals Karnan w Gusum w Szwecji, zdobywając wiedzę i doświadczenie,aby stać się instruktorem medytacji. Będąc nauczycielem medytacji,  zafascynował mnie dźwięk mis. Kierując się głosem serca w  2002 roku ukończyłem kursy masażu dźwiękiem metodą Petera Hess’a,a następnie zostałem  instruktorem I i II stopnia w  Peter Hess Akademia Polska  i v-ce prezesem Polskiego Stowarzyszenia Masażu i Terapii Dźwiękiem i metodą Petera Hess’a. Od tamtej pory prowadzę szkolenia dla masażystów w Poznaniu oraz na  terenie całego kraju. Równolegle uczyłem  się u Dona Conreaux  z Nowego Jorku gry na  gongach zdobywając  pełną wiedzę z zakresu wykorzystywania dźwięku gongu w relaksacji i terapii. Będąc wieloletnim dyrektorem zakładu karnego opracowałem  i wdrożyłem do swojej pracy  terapeutyczny program ,,Feniks”,  oparty na bazie terapii dźwiękiem, Kundalini Yogi oraz medytacji. Program  był adresowany do osób z zachowaniami suicydalnymi i znajdujących się w stanach depresyjnych. Badania podczas realizacji programu przeprowadziła Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Obecnie na stałe współpracuję ze środowiskami uniwersyteckimi i placówkami oświatowo-wychowawczymi w propagowaniu terapii dźwiękiem.  Z tej współpracy  powstał  nowy program dla wychowanków zakładów poprawczych,schronisk dla nieletnich  i młodzieżowych ośrodków wychowawczych   – „Feniks II”  (współautorem programu  jest p. Marek Łukasiewicz –dyr. Schroniska dla Nieletnich w Gackach) Przez cały czas staram się poszerzać  wiedzę nt . wpływu dźwięku na nasze ciało, umysł i duszę. Kształcąc  się zostałem certyfikowanym przez  MENmuzykoterapeutą komórkowym  (metoda  dr Barbary Romanowskiej)     …”Wykorzystująca naturalną falę dźwiękową Muzykoterapia Dogłębna – Komórkowa, jest nowo odkrytą skuteczną metodą zwalczania nawet najcięższych chorób. Opiera się na kilkunastu technikach opracowanych przez dr Barbarę Romanowską, które powstały m.in. na podstawie badań nad dźwiękiem, przeprowadzonym w USA i Francji. Badania naukowe wykonane w Lambdoma Institute przez dr Barbarę Hero udowodniły, że organy wewnętrzne człowieka, jak również przewodzące energię kanały czy centra energii, posiadają swoje własne określone częstotliwości zdrowia (balansu) i wystarczy być do nich dostrojonym, by być zdrowym. Brak harmonii (dostrojenia) oznacza chorobę. Natomiast badanie Fabiena Mamana wykonane w 1981 roku na Uniwersytecie w Paryżu ukazuje komórkę nowotworową HeLa, która z racji swej słabości ulega rozpadowi podczas poddaniu jej działaniu dźwięków skali C-dur. Pęka z powodu NIEUMIEJĘTNOŚCI DOSTROJENIA SIĘ do odpowiednich częstotliwości, przy czym  komórki zdrowe pozostają nienaruszone, a wręcz dodatkowo odżywione”…   Wspólnie z żoną Jolą organizuję i prowadzę  grupowe relaksacyjne i terapeutyczne kąpiele w dźwiękach gongów , mis dźwiękowych, muszli, fletu i innych instrumentów.

Telefony kontaktowe   – 606 140 710,  668 476 558 mail  – gongyoga@wp.pl

Comments are closed