Medytacja

Medytacja z Mantrą wg TRADYCJI WEDYJSKIEJ

wedy_sTradycja Wedyjska jest to nauka, która ma swoja tradycję i jest to wiedza Wielkich Mistrzów, którzy stworzyli ten świat i zapuścili korzenie. Wedę tłumaczymy jako korzenie. Jest to wieczna fundamentalna prawda, silna jak dąb, którą nic obalić nie zdoła, a o czym nauczali Wielcy Mistrzowie i robili to przekazem ustnym. Słowo Weda oznacza wiedzę, mądrość, natomiast Wedy to zbiór ksiąg, które zawierają całą literaturą – najstarsze na świecie źródło mądrości. Wszystkie Wedy są bardzo trudne, pełne aforyzmów, napisane w formie kodów.

Medytacja

medytacja_sMedytacja z Mantrą polega na cichym powtarzaniu mistycznej mantry, skupiając się na oddechu. Długotrwała praktyka przynosi równowagę wewnętrzną, obdarza spokojem umysłu, wzmaga zdolności twórcze, prowadzi do procesu samopoznania. Jest to proces długotrwały (od 5 do 10 lat) i w zależności od naszej praktyki pomaga nam odkryć, czym i kim jesteśmy. Podczas medytacji wszystkie pro-cesy wewnętrzne podlegają kontroli układu nerwowego, wyzwalają się negatywne i niepożądane energie zmagazynowane w każdej części naszego ciała, dzięki czemu następuje powolny proces uzdrawiania, wzrost sił witalnych i dobrego samopoczucia. Nie musimy niczego robić tylko trwać w stanie całkowitego wyciszenia, uspokoić umysł i powtarzać w myślach cichutko mantrę.

medytacja_2_sPodczas medytacji jesteśmy całkowicie świadomi, umysł pracuje na zwolnionychobrotach, a my cicho i spokojnie obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele, podążając za mantrą i oddechem. Niczego nie oczekujemy, ponieważ medytacja to stan bycia, a nie oczekiwania, wszystko, co jest dobre i potrzebne do nas przychodzi samo w odpowiednim czasie. Medytując nauczymy się powoli korzystać ze swojej intuicji i wykorzystywać ją w życiu codziennym. Analizując swoje myśli, nawyki i przyzwyczajenia, obserwując swój umysł, będziemy mogli z każdym dniem podejmować właściwe działania. Wchodząc coraz głębiej w medytację, znajdziemy swoje wewnętrzne źródło mądrości, z którego będziemy mogli czerpać wszystko, co potrzebujemy. Dotrzeć do tego źródła można tylko poprzez długotrwałą praktykę, skierowaną na całkowite poznanie siebie, odkryć w sobie dobre cechy, zmienić wzorcei stare przyzwyczajenia, uwalniać się od pragnień nie rezygnując z życia codziennego.

Mantra

mantra_om_sW dotarciu do tego źródła pomoże nam mantra, jest ona naszą ochroną, naszym przewodnikiem. Medytacja z Mantrą to dobry, bezpieczny, powolny sposób dotarcia do swojego wewnętrznego źródła mądrości. Mantra – to słowo i dźwięk, który wywołuje fale i kształt o określonym znaczeniu, to sanskryckie słowo pochodzące od rdzenia „man”, – czyli myśleć i przyrostka „tra”, który oznacza wyzwolenie. To magiczne słowo ma niesamowitą moc. Znaczy tyle, co modlitwa. Źródło mantry odkryli Wielcy Mędrcy w stanie zwanym nadświadomością, słyszeli oni w swoich sercach głos Boga, który odkrywał im tajemnice świata. W Piśmie Świętym zapisane jest „Na początku było słowo i słowo było Bogiem słowo stało się ciałem”. Mantra jest to nasz potencjał, to pokarm naszej duszy, narzędzie uspokojenia i skupienia umysłu,prowadzi nas przez okres różnych ciężkich prób. Powtarzanie mantry podczas medytacji i słuchanie czy śpiewanie najróżniejszych mantr i badżanów ma działanie silnie uspokajające i uzdrawiające. Mantra pomaga uregulować oddech, przepływa przezoba nozdrza i następuje całkowita harmonia w naszym ciele, prowadząca do stanu „samadhi” – niesamowitej radości i całkowitego uzdrowienia naszego ciała.

Ćwiczenia

joga1_sĆwiczenia fizyczne – Hatha Jogi – przygotowują ciało do medytacji i wyciszenia umysłu. Ćwicząc i rozciągając ciało dajemy przestrzeń i możliwość swobodnego przepływu energii do wszystkich komórek naszego ciała. Stajemy się jednością, połączeniem ciała – umysłu i duszy. Termin joga – to właśnie takie połączenie.Ćwiczenia fizyczne to Boski ruch dla wyzwolenia światła z naszego ciała, wyzwolenie Boskiej energii zwanej Kundalini. Medytacja jest dla ludzi odważnych,wolnych od uzależnień, którzy chcą żyć, tworzyć, uruchamiać swoje ukryte talenty, odnosić sukcesy w życiu bez krzywdzenia innych. Jest to nurkowanie w swoją podświadomość. Podczas schodzenia w głąb podświadomości napotykamy różne doświadczenia, oczyszczamy nasz umysł i ciało, uczymy się mądrości życiowej i stajemy się innymi ludźmi. Medytując możemy stać się światłem i osiągnąć niesamowite wyniki bez stosowania jakichkolwiek używek. Podążając za światłem, zawsze będziemy w stanie rozwiązać każdy problem.