Dlaczego harmonijny kalendarz życiowego mistrzostwa?

Wielkie zmiany zachodzące w naszych czasach w środowisku naturalnym, w kręgach kulturowych i towarzyskich, a także wewnątrz każdego z nas – zmierzają ku gruntownej przebudowie obecnego sytemu życia. Podstawy naszego obrazu świata poddawane są wnikliwej rewizji i intensywnym przemianom. Niezależnie od uprawianego zawodu, wykształcenia czy wyznawanej wiary – wszyscy coraz silniej podlegamy tym wyzwaniom, osiągając kolejne poziomy otwarcia się na życie w miłości, zdrowiu i harmonii.

Nasze życie w obecnym stanie rzeczy sprawia, iż osiąganie takich stanów, jak:

 • jednoczenie ciała, duszy i ducha,
 • integrowanie jaźni,
 • cieszenie się długim, zdrowym życiem,
 • świadomość naszego wiecznego miejsca we wszechświecie,
 • docenianie piękna i cudu natury,

i za ich pomocą doświadczanie czystej przyjemności istnienia, jest jednym z najważniejszych celów każdego człowieka. Nigdy nie przestajemy dążyć do uzyskania pełnej harmonii w codziennym życiu. Droga świetlanego rozkwitu ma wyjątkowe i tajemnicze moce przekształcania i transformacji. Tak więc każdy, kto nie jest zadowolony z życia, jakie wiedzie, może, podążając tą drogą, odkryć dobrą praktykę samorozwoju, która przemienia złe nawyki i pozwala wypracować nowy, lepszy sposób na życie. Wiemy też, że lepszy sposób na życie związany jest z słonecznym rytmem planety Ziemi. Rytm to podstawowa cecha wszelkich form świetlanych wzorców życia, a więc uniwersalnego ruchu światła. Wiele udręk płynie z tego, gdy nie respektujemy naturalnego ruchu słonecznych gwiazd. Wszystkie mądrości mówią, że będziemy wolni, gdy podporządkujemy się naszym naturalnym rytmom i cyklom. Każdy ma wystarczające predyspozycje, by to dzisiaj zrobić.

Każda osoba fizyczna i prawna wpleciona jest jednocześnie w dwa energetyczne rytmy życia ujęte w kalendarzu: pierwszy – to kalendarz planetarny, dotyczący nas wszystkich, drugi – to kalendarz osobisty, odnoszący się do jednej konkretnej osoby. Jest to nasz nowy synchroniczny porządek życia. Żadna dotychczas nauka nie potrafi wytłumaczyć w sposób racjonalny, dlaczego data narodzin w naszych kalendarzach dostarcza nieomylnych informacji o przeznaczeniu osoby fizycznej i prawnej. Prawda jest taka, że każdy z nas ma doskonały rozwój ciała świetlanego zakodowany w liczbowych wzorcach naturalnego rytmu planety, i działa to stuprocentowo. Być może nieomylność zawiera się w naturze holograficznej wszechświata, w której odzwierciedla się całość, w każdej jej części, jak i w indywidualnym bycie. Wszystkie liczbowe wzorce są przyporządkowane większemu cyklowi świetlanych sił czasu, który rozwija świetlane ciało, zarówno planety, jak i osoby fizycznej i prawnej.

Harmonijny kalendarz rozwoju osobistego i życiowego mistrzostwa – podarowany nam w formie wzorców liczbowych z czwartego wymiaru Bytu – pomaga wejrzeć w naszą wielowymiarowość, a przez nią – w nasze związki z Matką Ziemią i całym Dziełem Stworzenia w nowych zależnościach na gruncie 28 dni i 13 cykli kosmicznego życia. W ten sposób rozwija w nas nowy uzdrowiony system jakości życia.

Według starożytnych tradycji, czas to niekończący się taniec cyklów – wielkie fale energii, które pulsują we wszechświecie, łącząc w swojej podróży przeszłość z przyszłością. Wydaje się, że współczesna nauka zgadza się z tą koncepcją. Posługując się językiem fizyki, czas łączy się z przemierzaną przez siebie przestrzenią, aby stworzyć czasoprzestrzeń, faluje w kwantowym oceanie, który sprawia, że wszechświat istnieje.

Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że fale czasowe i historia znajdująca się w ich wnętrzu powtarzają się jako cykle w cyklach. Gdy zaczyna się nowy cykl, niesie on ze sobą te same warunki jak przeszłość, lecz robi to intensywniej. To właśnie czas fraktalny staje się wydarzeniami wszechświata i jakości życia (w małym mieści się wielkie, przy czym i małe i wielkie ma tę samą jakość energetyczną).
Używając kodu jakości, który właśnie zaczynamy pojmować, starożytni Majowie zarejestrowali czas fraktalny na serii kalendarzy. To precedens na skalą światową. Ponieważ Majowie rozumieli cykle, wiedzieli, że warunki przyszłości są również wyryte w przeszłości. Odkryli więc czas jako język naszej przeszłości, mapy przyszłości i świata. Przykładem tego wszystkiego jest moduł życiowego mistrzostwa.

Wszystko w naszym życiu jest liczbą. W liczbie, rozumianej jako uniwersalna, samoistna konstrukcja mentalna, zawarta jest siła, moc i znaczenie. Liczby są archetypowymi symbolami, które oznaczają i uaktywniają zdrowy styl życia, dobrobyt, jak i innowację, samorozwój, równowagę, harmonię. Ziemski porządek synchroniczny zbudowany jest z liczbowych kodów. Jak przewidział Pitagoras, liczba i jej kod jest rodzajem duchowej całości, która może powstać w akcie kontemplacji. Każda liczba całkowita ma swój własny rezonans. Liczbowe wzorce w energetycznym kalendarzu życiowego mistrzostwa stymulują do osiągnięcia zintegrowanego stylu życia, wolnego od sprzeczności i lęków. Wzmacniają duchowe wzrastanie, pasję i radość życia, jak również pomagają wszystkim w procesie samouzdrawiania i w poszerzaniu ich własnej świadomości.

Liczby i kody jakości w naszym codziennym życiu odgrywają wiodącą rolę. Są aktywatorami naszych myśli, które wyrażają wzorce energii. My sami jesteśmy zmaterializowaną, czyli gęstą postacią energii obdarzoną świadomością. Naszą myślą możemy zmienić i tworzyć rzeczywistość. Świat jest kształtowany zgodnie z naszymi potrzebami i intencjami. Trzeba zrobić wszystko, by odbywało się to w zgodzie z Najwyższym Dobrem Wszystkich Istot – inaczej negatywne intencje i działania obrócą się wcześniej czy później przeciw ich twórcom. Jest rzeczą oczywistą, że umiejętność kierowania przestrzenią życiową i otaczającego nas świata w oparciu o bioenergetyczny rezonans myśli i materii, prowadzi do wytworzenia się pełnej mocy, która przekształca świat. Aby myśl mogła wejść w rezonans z materią, to zarówno myśl, jak i materia powinny być zgodne z własnym naturalnym wzorcem, jak i z uniwersalnymi (powszechnymi) prawami doskonałego rozwoju. Ta zasada dotyczy zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej. Jednak niewielu osobom dotychczas udało się opanować zdolność wykorzystywania swojego doświadczenia mentalnego w celu kierowania przestrzenią życiową.

Większość jednak uważa, że to, co spotyka nas w życiu, a dotyczy na przykład życia zawodowego lub rodzinnego to kwestia przypadku, słowem czegoś, nad czym nie ma kontroli. Niemniej jednak jest to błędna interpretacja rzeczywistości, która całkowicie pozbawia nas kontroli nad własnym życiem. Prawdą jest, że zarządzamy bagażem naszych doświadczeń przez interakcje z prawami i cyklami natury. Wiedzmy, że ŚWIETLANY CZAS zarządza procesem naszego rozwoju i czyni to w sposób najbardziej dla nas korzystny. Pomaga w tym ziemski ekosystem codziennego życia manifestowany poprzez 13 miesięcy po 28 dni. Dzięki zsynchronizowaniu trójwymiarowej ziemskiej przestrzeni z czwartym wymiarem Bytu mamy dostęp do świetlanego bytu, który:

 • jest wieczny,
 • jest rozumny,
 • posiada wolną wolę,
 • daje możliwość działania,
 • planuje istnienie każdego z nas,
 • zna przeszły, obecny i przyszły stan wszechświata w najdrobniejszych szczegółach,
 • posiada przeogromną wiedzę,
 • uaktywnia nam świadomy kontakt i telepatyczną komunikację ze Źródłem.

Od 1997 roku planeta Ziemia zmierza ku światłu, innymi słowy wstępuje na wyższy poziom. Podwyższanie wibracji planety Ziemi obejmuje WSZYSTKO i WSZYSTKICH, dlatego my – istoty ludzkie – jesteśmy zobligowani do zdemaskowania iluzji rozłąki, przekraczania granic duchowych, otwarcia na inną prawdę, uwolnienia się spod jarzma własnych ideologii, systemów wiary i dogmatów. Pozwólmy się porwać i inspirować różnorodności przejawiającej się w kalejdoskopie świata zewnętrznego i w naszym własnym wnętrzu. Poczujmy, w jak niezwykły sposób dopełniają się te różnorodne mądrości światła.

Wszyscy jesteśmy dziećmi światła. To nie jest tak, że jeszcze dzisiaj jesteśmy fizycznym ciałem, a już jutro świetlanym ciałem. Każdy człowiek podlega temu procesowi i większość z nas ma już większą część drogi za sobą. Doświadczanie (odczuwanie) wewnętrznego światła ma miejsce, gdy myślimy o nim i odczuwamy je z pełnym przekonaniem, gdyż taka jest właśnie nasza prawdziwa tożsamość.Jesteśmy tacy, jakie są nasze myśli i jak wyrażamy te myśli poprzez uczucia, które kształtują się w okolicznościach, zdarzeniach i doświadczeniach naszego życia. Ważne jest, abyśmy zrozumieli mechanikę naszego umysłu, myśli, emocji i postrzegania, gdyż są one narzędziem pomagającym w osiąganiu ewolucyjnych i duchowych postępów. Dlaczego jesteśmy istotami światła? Dlatego, że pochodzimy od Boga, Źródła Boskiego i Nieskończonego Światła, które nasyca i utrzymuje Wszechświat. W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Słońce. Słońca istnieją we wszystkich Układach Słonecznych i otrzymują one energię świetlną z Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata będącego źródłem kosmicznego tworzenia. Bez światła nie byłoby życia, a wszystkie słoneczne gwiazdy, z których zbudowany jest kosmos, stanowią kopie i symbole manifestacji twórczej siły Boga we Wszechświecie. Te źródła słonecznego światła wypromieniowują energetyczne, wibracyjne kody, fundamentalne dla ewolucji oraz transformacji niższych i wyższych ciał wszystkich istot oraz struktur atomowych i subatomowych Wszechświata. Poprzez te źródła energii fotonów, istnieje łączność oraz komunikacja pól grawitacyjnych i elektromagnetycznych Wszechświata. Promieniowania fotonowe są odpowiedzialne za projektowanie i nadzorowanie genetyki ewolucyjnej żywych gatunków w kosmosie; tworzą psychiczno-emocjonalną i energetyczną więź wśród zbiorowej podświadomości istot na planetach, w systemach słonecznych oraz galaktykach Wszechświata.

Zawsze bądźmy świadomi tego, że posiadamy moc tworzenia i doświadczania każdego pożądanego zdarzenia czy sytuacji. Jak już wspomniałem, mechanizmami ewolucji oraz duchowego wzrostu są nasze myśli, przekonania i uczucia, kształtujące te rzeczywistości, których pragniemy doświadczać. Obecnie nasze myśli, przekonania i uczucia są podporządkowane wirtualnym, negatywnym, wstecznym wzorcom, zgromadzonym w naszej twórczej podświadomości. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, abyśmy nauczyli się w sposób świadomy i konstruktywny zarządzać swymi myślami i emocjami. Poglądy, które odżywiają i uaktywniają nasze myśli, jak i uczucia wymagają naszej pełnej uwagi i skupienia energii, byśmy mogli kontrolować oraz zmienić te, które są dysfunkcjonalne. A jak można rozpoznać dysfunkcjonalne przekonania? Są to te, które nie budują harmonii, pokoju, piękna, szczęścia, miłości i bezinteresownej służby dla wszechświata i Boga. Jesteśmy architektami naszej ewolucji, zatem niezbędne jest, abyśmy nauczyli się używać mądrze i konstruktywnie naszej siły twórczej, która przejawia się w naturalnych cyklach poprzez nasze przekonania i myśli.

Siły inwolucyjne, kontrolujące naszą planetę, wpoiły nam wiele negatywnych doktryn zaszczepiając wsteczne pojęcia, wartości i nawyki. Było to możliwe dlatego, że nie stosowaliśmy rozeznania i możliwości osobistego, wolnego wyboru, by poznawać harmonijne i rzeczywiste wzorce ewolucji, będące aksjomatami we Wszechświecie. Oczywiście nie ponosimy za to pełnej odpowiedzialności. Siły inwolucyjne wykonały dobrą pracę ukrywania informacji przekazywanych nam za pośrednictwem wielkich wtajemniczonych i uczonych mistrzów przeszłości oraz duchowych tekstów wielu tradycji planety. Przemiana i wewnętrzny wzrost ma miejsce, gdy pojawia się potrzeba połączenia z Boskim Źródłem i doświadczania kosmicznej ewolucji z perspektywy miłości, służby oraz kosmicznej jedności. Obecnie ludzkość jest już przygotowana do duchowego wzniesienia, ponieważ zbiorowa i planetarna podświadomość odczuwa potrzebę zestrojenia się z dynamiką wyższej ewolucji. Gwiezdne portale międzywymiarowej ewolucji są już otwarte i gotowe, by nam pomóc zainstalować energetyczne i wibracyjne kody piątego wymiaru, które pozwolą nam zrozumieć, kim jesteśmy i jaki jest cel naszej kosmicznej ewolucji. Temu procesowi służy harmonijny kalendarz życiowego mistrzostwa osoby fizycznej i prawnej. Wiedza o osobistym rytmie CZASU umożliwia nam lepsze zrozumienie przebiegu swojego życia. Zyskujemy wgląd we wszystkie sytuacje, w których się obecnie znajdujemy.

Norbert Zdzisław Marszałek