Żyjemy w okresie odchodzenia od wielkiego zła

Moi Państwo!

Żyjemy w okresie odchodzenia od wielkiego zła. Wszystko się przemienia. Narasta kryzys dotychczasowego rozwoju. Sypią się standardy jakości. Model osobistego życia legł w gruzach. W szczególności widać to na polu codziennego życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Pozostaje radykalne obniżenie poziomu życia, ubóstwo, korupcja, nieuczciwość, chciwość, ilość pozorowanych działań, które w konsekwencji wywołują zamęt i głęboki kryzys.

Powstaje ogólne zamieszanie – chaos, powodujący w naszym wnętrzu lęk, beznadziejność, brak sensu życia i poczucie bezsilności. Mówiąc ogólnie znajdujemy się w psychicznym dołku. Brakuje nam dobrych energii życiowych. Tak zwana Era New Age czyli dramatyczny wzrost zainteresowania różnorakimi duchowymi ścieżkami rozwoju nie jest przypadkiem. Nasze wnętrze szuka więc wyjścia z zaistniałego kryzysu, poszukuje cudownych recept, doskonałych sił życia, ale to nie jest już dostępne w starym schemacie życia.

Moją receptą jest powrót do wzorców świetlanych sił czasu, do wzorców energii światła naszej naturalnej osobowości i życiowego mistrzostwa. Z ich pomocą budować szczęście, poszerzać własną świadomość oraz poprawiać stan naszego zdrowia. Potrzebujemy wrócić do stwórczego źródła energii. Do źródła bogactwa naszego najwyższego Ja. To prawdziwe Ja ma wszelkie cudowne siły życia ułożone w świetlanym systemie energii życiowego dobra i codziennego szczęścia. To jest świetlany byt – nasza prawda i rzeczywista egzystencja. W takim proekologicznym systemie energetycznym nasza natura życia wewnętrznego tworzy pożądaną jakość życia zewnętrznego.
Tym właśnie się zajmuje.