W grudniu popołudniowe zajęcia jogi we wtorki tylko o godz. 19:45 – 21:00