Regulamin

Regulamin Centrum Jogi Harmonia Poznań

Zapraszamy Ciebie do praktyki hatha jogi, która prowadzi do poznawania i ulepszania siebie. Wspólna praktyka wymaga zaangażowania z obu stron. Dzięki systematycznej praktyce, działając na wszystkich poziomach polepszysz swoje zdrowie fizyczne, samopoczucie, odzyskasz energię i radość życia. Zapraszamy także na treningi wzmacniające.

 1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, najlepiej 10-15 minut wcześniej, aby przygotować się i odprężyć przed zajęciami. Spóźnienia są wykluczone. Zajęcia stanowią całość i nie powinno się wychodzić przed ich zakończeniem.
 2. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć 3-4 godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku i 1 godzina po skończeniu lekkiego posiłku.
 3. Nie praktykujemy po dłuższym pobycie na słońcu, w solarium czy saunie.
 4. W przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) wymagane jest powiadomienie o tym fakcie osoby prowadzącej przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 5. Panie w ciąży, w czasie menstruacji prosimy zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.
 6. Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Po sali poruszamy się boso.
 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę.
 9. Prosimy o ciszę i skupienie. Słuchamy uważnie nauczyciela i postępujemy zgodnie z jego instrukcjami.
 10. W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów ani w żaden sposób zakłócać ich przebiegu i przeszkadzać w praktyce innym.
 11. Wszelkiego rodzaju pytania związane z praktyką należy kierować do nauczyciela.
 12. Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących dolegliwości w trakcie ćwiczeń, uczestnik powinien powiadomić osobę prowadzącą.
 14. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić po sobie porządek na sali. Pomoce do ćwiczeń, z których korzystaliśmy, należy po zajęciach odłożyć na miejsce.
 15. Opłaty realizowane są z góry. Płatność gotówką, przelewem lub blikiem.
 16. Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany abonament na kolejny miesiąc, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany abonament.
 17. W sytuacjach nagłych, uniemożliwiających wykorzystanie wykupionych zajęć, prosimy o kontakt z Centrum. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.
 18. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
 19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.