Dariusz Zelis

Praktykuje od ponad 15 lat.

W 2013 uzyskał dyplom nauczyciela jogi wg metody Iyengara w stopniu Introductory II (obecnie w trakcie kursu nauczycielskiego na kolejny stopień Junior I).

W latach 2013/14 ukończył kurs nauczycielski Yogi Kundalinii a w ostatnich dwóch latach poszerzył swoją wiedzę z zakresu klasycznej yogi i tantry oraz naada yogi u Swamiego Karmayogi Saraswati.

Eksploracja różnych metod yogi, daje mi szerokie jej zrozumienie jako całości, która przenika i łączy wszystko we mnie i w całej kreacji.

Przez te wszystkie lata brał udział w wielu warsztatach jogi z najlepszymi nauczycielami z Polski i ze Świata oraz warsztatach szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego.

Prowadzi zajęcia yogi klasycznej wg Satyanandy i yogi wg Iyrengara.