Norbert Zdzisław Marszałek

norbert_marszalekUrodziłem się w 1948 roku. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Studia Podyplomowe w zakresie Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W Ośrodku Seminaryjnym Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu ukończyłem roczny kurs specjalistyczny w zakresie wiedzy o energiach jakości.

Byłem przez 10 lat pierwszym prezesem Wielkopolskiego Instytutu Jakości w Poznaniu. Codzienny kontakt ze środowiskiem i doświadczenie zdobyte w trakcie pracy zawodowej i społecznej skłoniły mnie do podjęcia badań nad regionalizmem Wielkopolskim i jego umiejscowieniem w świadomości przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych. Zainicjowałem Akcję Wielkopolska Jakość, która przeobraziła się w konkurs o znak towarowy i certyfikat Wielkopolska Jakość prowadzony do dnia dzisiejszego. Za całokształt jakościowego rozwoju wyróżniony zostałem Indywidualną Polską Nagrodą Jakości.

Prowadzę własną działalność zawodową jako psychocybernetyk jakościowego rozwoju, tworząc autorski program w zakresie rozwoju osobistego i życiowego mistrzostwa. Jestem pasjonatem poszukiwań nowych rozwiązań w różnych dziedzinach życia w zakresie stosowania metod i technik doskonalenia jakościowego rozwoju osób i instytucji. Ulepszam świat poprzez swoją pracę, pasje życiowe, siłę ducha i moc tworzenia. Zachęcam innych do dawania z siebie tego, co najlepsze.

Świadom tego, że człowiek jako istota duchowa w materialnym ciele rozwija się według naturalnych praw, dążąc do zwiększenia swoich zdolności doradzam w zakresie rozwoju osobistego i życiowego mistrzostwa. Proponuję konkretny program energetyczny w formie osobistego kalendarza, który zawiera mentalne enneagramy bytu, model zdrowego życia, sposób osiągania sukcesu i dojście do źródła naszego bóstwa ciała, co pozwala spojrzeć w całkiem nowy sposób na rzeczywistość. W trakcie pracy z osobistym kalendarzem stopniowo oczyszczamy ograniczające nas przekonania i jesteśmy w stanie dostrzec własną prawdziwą drogę. Zauważamy, jak nasze życie układa się w pewne cykle, które mają głębszy sens i szczególne zadania dla nas. W końcu zaczynamy podążać naturalnym rytmem, nasz umysł przystosowuje się do jasnej percepcji rzeczywistości, zaczynamy akceptować siebie i otoczenie, uzyskujemy niezależność, spontaniczność i twórczość w działaniu. Kalendarz wspomaga w uświadamianiu sobie własnych celów w procesach przemiany, służąc jako przewodnik w dążeniu do mistrzostwa świetlanego ciała.

Cieszę się, że mogę w Centrum Jogi HARMONIA razem z jego właścicielką Anną Rykowska – Grzywna, która poznałem 15 lat temu, urzeczywistnić wszystkie aspekty zdrowej fizjologii człowieka i wewnętrznej inteligencji ciała. Ania jest dla mnie przykładem i wzorem do naśladowania w zakresie rozwoju świetlanego ciała człowieka.  Jestem przekonany, że połączenie naszej wiedzy i doświadczeń pozwoli nam jeszcze bardziej udoskonalić jakość naszych usług.

Kontakt pod tel. 602351199